Vil du ha støtteannonse i kyrkjebladet?

Vi vil gjerne ha med oss bedrifter og næringsdrivande som støtteannonsørar i Kyrkjeblad for Vågå. 

Bladet kjem ut fire gonger i året og er fulldistribuert til alle i Vågå samt rundt hundre utanbygds som får tilsendt i posten. Opplaget er 2 270. Vår oppfatning er at svært mange les bladet og vi prøver å ha eit blad som er interessant og fengjande for dei fleste.

Blir du med frå blad 1/23 så er dette prisen for eitt år:

1 rubrikk: 1 875,-

2  rubrikkar:  3 125,--

3 rubrikkar:  4 375,-

Ta kontakt på epost: post.vaga@kyrkja.no.

Avtala går til ho vert sagt opp.

Nyeste kommentarer

12.07 | 20:08

Det er ei fin omtale av Vågåkyrkja. Men, eg saknar bilete av kyrkjeinv...

05.07 | 19:33

Dette er kirken i mitt hjerte <3

08.06 | 08:41

Vågå er ei fin bygd med ei fantastisk fin kyrkje! Min yngste son er døypt der.