Trusopplæring

DETTE SKJER I TRUSOPPLÆRINGA:


0-1 år: Babysong i samarbeid med småbarnskaffeen

3 år: Film i posten i desember: "Kirkerottene og Gabrielle"

3-8 år: Kyrkjerotteteater i april

4-9 år: Kyrkjeklubb på laurdagar

4 år: Fastelavens-samling og utdeling av 4-årsbok.

5 år: Fastelavensris og baking til fastelavenssøndag. Utdeling av aktivitetshefte.

5-6 år: Kyrkjekino i november: "Kyrkjerottene"

6 år: 6-årsbok og 6-årsklubb

2.- og 3. klasse: Tårnagentar

3.- og 4. klasse: Påskesamling med kino i mars/april

5. klasse: Allehelgens-vandring først i november

6.-7. klasse: Ljos Vaken i desember

8. klasse: Pilgrimsvandring i juni

9. klasse: Konfirmantar

Årshjul for trusopplæringa

GLIMT FRÅ FASTE AKTIVITETAR:

Kyrkjeklubben

Kyrkjeklubben møtast laurdagar kl 11.00 – 12.30 på Frivilligsenteret, og er for born i alderen 4 år til 9 år. Vi syng, fortel bibelforteljingar, har ymse aktivitetar..

Ta kontakt med Jorunn Heier for meir info, eller møt berre opp. Det er inga påmelding.

Her er dagane som står att våren 23: 

25. mars

15. april

29. april

13. mai - sommeravslutning med besøk av Inger Melbø Strangstad frå Norsk Luthersk Misjonssamband som fortel om leirarbeidet på Livoll ved Gålå. Det blir leikar, konkurransar, song, andakt og enkel servering. Det blir hoppeslott så vi skal ha det moro i lag! ALLE er velkommen, store og små, barn og voksne! 

På hausttakkemessa vår i september inviterer vi 4 åringane i Vågå til å komme å få kyrkjeboka si. Invitasjon og meir informasjon kjem i posten når dagen nærmar seg. 

Mi kyrkjebok til 4-åringar i september

Nyeste kommentarer

12.07 | 20:08

Det er ei fin omtale av Vågåkyrkja. Men, eg saknar bilete av kyrkjeinv...

05.07 | 19:33

Dette er kirken i mitt hjerte <3

08.06 | 08:41

Vågå er ei fin bygd med ei fantastisk fin kyrkje! Min yngste son er døypt der.