Kyrkjevalet 2019

 

Kyrkjevalet - 8 og 9. september 2019

 

Godkjent valliste Vågå sokn
1. Arve Aasheim f. 1961
2. Erik Lillebråten f. 1966
3. Kari Aasgaard f. 1969
4. Tonje Eilin Ulsletten f. 1992
5. Iselin Vistekleiven f. 1983
6. Marit G. Bjørnstad f. 1944
7. Paul Øien f. 1961
8. Anders Svare f. 1956
9. Astrid Synnøve Melby f. 1943
10. Svein Blankenborg f. 1952
11. Erling Håkon Ulsand f. 1940
12. Jenny Kristin Kluften f. 1952
13. Torill Kjøk f. 1947
14. Kari Strangstad f. 1960
15. Bergljot Tove Smedsmo f. 1943

 

Vallista ligg og til gjennomsyn på kyrkjekontoret. Det kjem presentasjon av kandidatane i kyrkjebladet som kjem ut i veke 25.

Nominasjonskomiteen si valliste er godkjent av Vågå valstyre (sokneråd) i møte 23.4.19 og kandidatane har fått brev med den prioriterte lista.
Med heimel i §7-6 i kyrkjevalreglane vert listeforslaget lagt ut til offentleg gjennomsyn på nettsida til Vågå sokn og på kyrkjekontoret. Klage på Vågå valstyre si godkjenning av nominasjonskomiteens si valliste må setjast fram innan 7 dager reknar frå og med 8. mai. Klaga skal være skriftleg grunngjeve til: postmottak@vaga.kyrkja.no eller pr. post til postboks 78, 2684 Vågå.

 

 

 

 


Kva gjer soknerådet?

Soknerådet leier verksemda til kyrkjelyden der du bur. Som medlem i soknerådet kan du ha stor innverknad på dei lokale oppgåvene og utfordringane i kyrkja di. Arbeidet til kyrkjelyden spenner over mange tema –  m.a. miljø og rettferd, gudsteneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, og dessutan jus og økonomiforvalting.


Her er nokre døme på soknerådets ansvarsområde:

•      Trusopplæring blant døypte mellom 0 og 18 år

•      Diakonalt arbeid (omsorgstenesta til kyrkja)

•     Gudstenester

•      Kyrkjemusikk

•      Langsiktig planlegging av arbeidet til kyrkjelyden

•      Takkoffer

•      Utleige av kyrkja

•      Uttalerett ved tilsettingar av prest, prost og biskop

•      Samarbeid med frivillige

I Vågå fungerer soknerådet og som kyrkjeleg fellesråd. Fellesrådet tek seg av administrative og økonomiske oppgåver på vegner av soknet.

Soknerådet i Vågå har seks faste medlemmar samt soknepresten. I tillegg skal det veljast fem varamedlemmar. Soknerådet møtest 3-4 gonger i halvåret, og dei vert valde for fire år.

Ei undersøking blant soknerådsmedlemmar viste at eit stort fleirtal trivst og opplev det som meiningsfylt å vera med i soknerådet. 85% synest vervet er meir eller like tilfredsstillande som dei hadde forventa.

Ti gode grunnar til å vera med i soknerådet:

1 .        Du bidreg til å halda lokalkyrkja levande

2 .        Du vert del av eit kristent fellesskap

3 .        Du gjer ein viktig jobb for fellesskapet

4 .        Du kan sørgje for eit trygt og godt fritidstilbod for barn og unge

5 .        Du får innblikk i og påverkar dei demokratiske prosessane i kyrkja

6 .        Du får eit nytt nettverk i lokalmiljøet ditt

7 .        Du kan sørgje for at kyrkja di er ei open og inkluderande kyrkje

8 .        Du pregar aktivitetstilbodet i nærmiljøet

9 .        Du får nyttig styrerøynsle som du kan bruka i andre samanhengar

10 .      Du kan oppdaga nye sider ved deg sjølv

 

 

 

Valdeltaking i  2015 % for kvart sokn var: Vågåmo 20,51%, Lalm 18.36%, Sjårdalen 34,47%, Tessanden 36,70% og Skogbygda med 40,52% røyster.

Vi hadde i 2015 ein valoppslutnad på 24,17%, totalt var det 670 som var innom vallokala våre og ga si røyst. 533 ga også si røyst til val av leke medlemmer til bispedømeråd og Kyrkjemøtet - Hamar Bispedømme.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.11 | 18:19

Hvor kommer hun fra ?

...
12.07 | 22:08

Det er ei fin omtale av Vågåkyrkja. Men, eg saknar bilete av kyrkjeinventaret, altertavla, preikestolen, døypefonten og det nye orgelet.

...
21.11 | 21:59

Hei,
Finnes det et nettsted der man kan søke etter graver på kirkegården i Vågå?

Mvh.,
Vidar Fjerdingsta

...
19.08 | 17:27

Hei ! Det du omtaler er nok bygdefana, som truleg er laga på 1600 talet. Den heng på korveggen inn mot skipet.

...
Du liker denne siden