Kontakt oss

SOMMAREN 2020

20. juli - 10. august: Ring Kari Fossen, mob. 91 17 35 37.

Får du ikkje svar så ringer eg opp att så fort eg får til.

Sokneprest Cynthia S. Renaa og organist Reidar Svare er på ferie i vekene 27,28,29 og 30. Fyrste arbeidsdag etter ferien 27. juli.
Kyrkjeverje Kristin Syvergaard er på ferie i veke 30,31 og 32. Fungerende leiar er Kari Fossen.Status pr. 20.7. Det meste av staben er nå ute i ferie. Vi er i utgangspunktet fortsatt på heimekontor for å halde smittepresset nede og verne om dei tilsette. Men vi tek samtaler og møter med publikum etter behov -  og vi er alltid å treffe på telefon. 
Status pr. 30.3  Kyrkjekontoret er nå stengt, vi er på heimekontor, men du når oss sjølsagt på telefon: 
Kari Fossen 91 17 35 37  
Kristin Syvergaard 48 13 18 33

Ved dødsfall kan begge to kontaktes, så gjer vi avtaler vidare.
Kari tek døkk kontakt med mht. dåp og vigsel. Når det gjeld konfirmantane så har vi god kontakt med dei og deira føresette på grupper på FB.

Treng du nokon å prate med så er Cynthia prest tilgjengeleg. Tek ho ikkje telefon så ringer ho opp att når ho får til. Cynthia har mobil: 409 80 760.

Alt som vedkjem trusopplæring er pr. i dag lagt på is, men Anne-Karin kjem sterkare attende når dette er over.
Kyrkjegardsarbeidaren Stein er på jobb som vanleg.Kyrkjekontoret har kontorlokaler på Kommunehuset i Vågå. Besøksadressa er Edvard Stormsveg 2, 2680 Vågå. Postadressa vår er pb.78. 2684 Vågå.

Vi har opent alle dagar fra 08.00 - 15.00.
Telefon til sentralbord er 61 29 37 40. Felles epostmottak/generell henvendelse:
E-post: post.vaga@kyrkja.no

Prest Cynthia Slomp Renaa tlf. 61 29 37 42/ mobil: 40980760
E-post: CR242@kyrkja.no

Organist : Reidar Svare tlf. 900 32601
E-post RS573@kyrkja.no

Kyrkjeverja, Kristin Syvergaard, kontakter du på tlf. 61 29 37 43 / 48 13 18 33
E-post:  KS872@kyrkja.no

Sekretær Kari Fossen, treffer du på telefon 61 29 37 44 / 911 73537
E-post: KF278@kyrkja.no

Trusopplærer, Anne-Karin Apalseth  treffer du  på 61 29 37 45, eller
AA864@kyrkja.no

Kyrkjegardsarbeidaren, Stein Martinussen er å treffe på mobil 958 18 532, alle kvardagar mellom 08.00 - 15.00.


Bli venn med oss på Facebook: Vågåkyrkja Vågå eller lik oss: Vågåkyrkja

Ved stengt kontor ring enten 48131833 eller 91173537.

Skriv inn meldingen din her. Fyll ut skjemaet:

Nyeste kommentarer

16.11 | 18:19

Hvor kommer hun fra ?

...
12.07 | 22:08

Det er ei fin omtale av Vågåkyrkja. Men, eg saknar bilete av kyrkjeinventaret, altertavla, preikestolen, døypefonten og det nye orgelet.

...
21.11 | 21:59

Hei,
Finnes det et nettsted der man kan søke etter graver på kirkegården i Vågå?

Mvh.,
Vidar Fjerdingsta

...
19.08 | 17:27

Hei ! Det du omtaler er nok bygdefana, som truleg er laga på 1600 talet. Den heng på korveggen inn mot skipet.

...